Home / АДО СИСТЕМИ

АДО СИСТЕМИ

Компанијата АД ИНСА воведе на пазарот програм за далечинско отчитување на водомери, проект кој за повеќето водоводи означува голем чекор во иднината.

Предности на ADO системот:
– Идентификација на уредот
– Типот на уредот
– Верзија на софтверот
– Вкупен проток
– Реверзен проток (повратен – во литри)
– Статус на грешка (сензор1,сензор2)
– Статус на батерија
– Меморија на 24 месечни отчитувања
– Моментален проток (пратење на потрошувачка на “лице место”)
– Самостојно меморирање на состојбата на крајот од месецот
– Можност за меморирање на состојбата на било кој датум
– Препознавање на манипулација (вадење, вртење на водомерот)
– Детектирање при протекување, пукање на цевка
– Меморирање број на мерење (отчитување – датум и време)
– Бидирекционална комуникација (двосмерна)
– Автоматско препознавање и сортирање на податоци кои се отчитани автоматски или рачно.

ADO-RF24
безжичен адаптер 
за далечинско отчитување

Принцип на работа :
Индуктивниот сенсор го прати вртењето на металните плочки на литарското тркало. Процесорот го бележи бројот и смерот на вртење, а преку радиско поврзување можно е отчитување и подесување на уредот.Компатибилни уреди се  ADO MODEM и XPONDER868.

 

ADO MODEM
Модем за далечинско отчитување


Принцип на работа:
Уредот содржи два примопредаватели на фреквенции 2.4GHz и 868MHz и овозможува отчитување на радиски уреди на двете фреквенции.Врската со компјутер за отчитување е преку Bluetooth.

 

 

 

XPONDER868 Pulse
Адаптер за
далечинско отчитување на водомери

 

Принцип на работа:
Уредот содржи импулсен дигитален влезна кој брои и памти импулси добиени од приклучениот предавач со безнапонски контакт (reed relej или open drain). Преку радиско поврзување на 868MHz можно е отчитување и подесување на уредот.

 

 

 

Крајна цел на INSA ADO ситемот за далечинско отчитување

 

1. Поврзување точки во РУТА за отчитување(AP) со помош на концентратор.
2. Пренос на податоци на десктоп
компјутер (без читач – инкасант) со помош на GPRS модем.       Крајна цел на ИНСА АДО системот е потполно автоматизиран систем за отчитување на голем број водомери.

 

Превземи каталог