Home / ВОДОМЕРИ

ВОДОМЕРИ

WPI Woltman водомер – хоризонтален


Оваа класа на водомери се користи за мерење на
вкупната количина на ладна вода која протекува низ цевководи од индустриски рудници и слични големи потрошувачи.

Повеќе


VWV-S3
комбиниран водомер


Оваа класа на водомери се користи за мерење на
вкупната количина на ладна вода која протекува низ цевководи од индустриски претпријатија, рудници и слични големи потрошувачи.

Повеќе

VVS3 повеќемлазен водомер со сув механизам


Оваа класа на водомери се користи за мерење на
количина на проточна чиста вода на температура до 40oС и притисок до 16 бари.

Повеќе

VVM3 повеќемлазен водомер со мокар механизам

Оваа класа водомери се користи за мерење на количина на проточна чиста вода на температура до 40oС и притисок до 16 бари.

Повеќе

Сигурносен кугласт магнетенвентил SKV-1 и SKV-2

Овие вентили се наменети за затварање-отварање на дотокот на вода, пред водомерот. Примената на SKV-1 и SKV-2 овозможува лесно и брзо затворање на дотокот на вода во инсталацијата со обичен одвивач.

Повеќе